همکاری دانشگاه‌های “علوم پزشکی ایران” و “صنعتی شریف” برای راه‌اندازی بین رشته‌ای‌ها

همکاری دانشگاه‌های “علوم پزشکی ایران” و “صنعتی شریف” برای راه‌اندازی بین رشته‌ای‌ها

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران از انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف به منظور راه اندازی بین رشته‌ای‌های جدید خبر داد و گفت: در آینده نزدیک همکاری دانشگاه ایران با دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در این زمینه افزایش خواهد یافت.

دکتر مسعود ناصری پور در گفت و گو با خبرنگار ایسنابا اشاره به اولویت های مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: اولویت این دانشگاه برای چند سال آتی حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و دانشگاه‌هایی است که علم را به فناوری تبدیل کرده و آن را تجاری سازی می‌کنند و محصول و ثروت خلق می کنند.

وی ادامه داد: اولویت ما در زمینه آموزش تربیت دانشجویانی است که با زمینه های فناوری و مقولاتی که در دانشگاه های نسل سوم وجود دارد آشنایی داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: دانشجویان باید توانایی ها کار آفرینی داشته باشند و در آینده و برای این منظور دانشگاه نیز باید زمینه های آموزشی را تغییر داده و واحد هایی را به صورت انتخابی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ایجاد کند.

وی همچنین از برنامه دانشگاه علوم پزشکی ایران برای راه اندازی کارگاه‌ها و دوره های خاص همچون دوره های MBA خبرداد و گفت: تصمیم داریم در این راستا کارگاه‌های مختلفی را برای ایجاد توانمندی در دانشجویان ایجاد کنیم تا این به ترتیب دانشجویانی که از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل می شوند ضمن یادگیری آموزش های کلاسیک مربوط به رشته خود طبق کریکلوم و برنامه درسی توانمندی های دیگری را نیز به دست آورند که این تولنمندی ها بتواند در زمینه کار آفرینی و خلق ثروت به آن ها کمک کند.

ناصری پور با اشاره به اینکه مهمترین اولویت دانشگاه علوم پزشکی ایران در موضوع آموزش حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم است خاطر نشان کرد: تلاش می کنیم در آینده با استفاده از روش های نوین آموزشی و به کار گیری آموزش مجازی، تکنیک ها و تکنولوژی هایی مربوطه در راستای افزایش کیفیت و کارایی سیستم آموزشی استفاده کنیم  و آموزش مجازی را در سطح دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشکده های مختلف  توسعه دهیم و  دانشجویان بتوانند علمی که فرا می گیرند را تبدیل به فناوری کنند.

وی در ادامه با اشاره به اختیارات برخی دانشگاه ها در راستای به روز کردن برنامه های آموزشی اظهار کرد: اجازه ای که به دانشگاه ها در این راستا داده شده، بسیار محدود است چراکه تمام رشته های علوم پزشکی تحت پوشش دبیرخانه های خاصی هستند و برنامه آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس همان برنامه آموزشی تدوین شده در این دبیرخانه ها پیگیری می شود و مبنا قرار می گیرد اگرچه در هر کریکلومی در مقاطع مختلف تا حدودی به دانشگاه ها و در نحوه اجرا و کم یا زیاد کردن برنامه آموزشی اختیار داده شده است؛ که دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در حیطه اختیارات این کار را پیگیر می‌کند.

ناصری پور با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ایجاد بین رشته ای های مهم با همکاری گروه های مختلف است افزود: ایجاد کار گروهی و روحیه جمعی در ارتباط با راه اندازی میان رشته ای ها در اولویت های این دانشگاه قرار دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برنامه این دانشگاه برای راه اندازی رشته های بین رشته‌های جدید با همکاری گروه های مختلف علوم پزشکی خبرداد و گفت: در این راستا حتی به دنبال راه اندازی این رشته‌ها با سایر دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستیم. و هدف ما این است که بین رشته ای های مهمی را با همکاری دانشگاه های غیر علوم پزشکی ایجاد کنیم.