نخستین دانش‌آموخته دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت‌مدرس از رساله‌اش دفاع کرد

نخستین دانش‌آموخته دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت‌مدرس از رساله‌اش دفاع کرد

محسن خادمی مقدم به عنوان نخستین دانش آموخته دوره دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس از رساله خود دفاع کرد.

به گزارش ایسنا، محسن خادمی نخستین دانش آموخته دوره دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس، از رساله خود با عنوان تحلیل خطاهای رایج فارسی زبانان در کاربرد افعال انعکاسی روسی با راهنمایی دکتر محمد رضا محمدی دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، گروه زبان روسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1392 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در گرایش آموزش زبان روسی کرده است.