نحوه ثبت مدارک متقاضیان جذب هیات علمی در دانشگاه تهران

نحوه ثبت مدارک متقاضیان جذب هیات علمی در دانشگاه تهران

دانشگاه تهران در خصوص جذب اعضای هیات علمی که محل خدمت خود را این دانشگاه انتخاب کرده‌اند اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، تمامی متقاضیان فراخوان شهریور ۹۶ پورتال هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم که محل خدمت خود را دانشگاه تهران انتخاب کرده اند باید مدارک خود را تکمیل کنند.

این متقاضیان باید تا ۲۲ آذرماه به نشانی jazb.ut.ac.ir مراجعه کرده و نسبت به  تکمیل مدارک علمی و تحصیلی خود اقدام کنند.

زمان ثبت نام در سامانه ویژه تکمیل مدارک علمی و تحصیلی دانشگاه تهران تمدید نخواهد شد و در صورت عدم بارگذاری مدارک، عبارت عدم ارائه مدارک در سامانه نور رضوی درج می شود.