نتایج سومین آزمون استخدامی در ۳ دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد

نتایج سومین آزمون استخدامی در ۳ دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد

نتایج سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، سبزوار و نیشابور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در تاریخ ۲۱ آبان ۹۵ برگزار شد و پیرو اطلاعیه ۲۰ آذر ۹۵ و اطلاعیه‌های بعدی در تاریخ ۳، ۵، ۱۳، ۱۹، ۲۴ و ۲۷ بهمن ۹۵، ۱، ۸، ۱۸، ۲۱ و ۲۵ اسفند ۹۵، ۲۱ فروردین ۹۶، ۱۱ تیر ۹۶، ۳ و ۲۵ مرداد ۹۶، ۲۹ شهریور ۹۶، ۱۱ و ۲۰ مهر ۹۶ و ۱۰ آبان ۹۶ برخی نتایج آزمون اعلام شده است.

در همین زمین در رابطه با نتایج شغل محل‌های دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نتیجه شغل محل‌ها (به جز ۷ خوشه شغلی) دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، سبزوار و نیشابور  که نتایج آنها نهایی و مورد تایید قرار گرفته برای سیر سایر مراحل استخدامی اعلام شد.

سایر رشته شغل‌محل های باقیمانده که فرایند بررسی مدارک یا مصاحبه استخدامی آنها نهایی نشده‌ است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.