نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 اعلام شد

نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 اعلام شد

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی متمرکز و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته‌محل‌های شرایط خاص در مرحله تکمیل ظرفیت و پذیرش رشته‌های جدید آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته اعلام شد.