مهلت ثبت نام آزمون جایابی داروسازی تمدید شد

مهلت ثبت نام آزمون جایابی داروسازی تمدید شد

مهلت ثبت نام در آزمون های جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، ملی دانش آموختگان دندانپزشکی و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سه آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، ملی دانش آموختگان دندانپزشکی و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی همزمان در ۳۰ آذرماه برگزار می شود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور مساعدت با داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند فرصت یک روزه ای از ساعت ۱۸ شنبه ۱۸ آذر تا ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۹ آذر را برای ثبت نام این داوطلبان در نظر گرفته است.

داوطلبان می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام کنند.