منابع دروس عمومی کنکور تجربی 97

منابع دروس عمومی کنکور تجربی 97

دروس عمومی گروه تجربی به شرح زیر اند :
1. ادبیات فارسی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب ادبیات فارسی 2 ( 94 ) ، ادبیات فارسی 3 ( 95 ) ، زبان و ادبیات عمومی فارسی پیش دانشگاهی ( 96 ) و زبان فارسی 3 ( 95 ) می باشند .

2. زبان عربی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب عربی 2 ( 94 ) و عربی 3 ( 95 ) می باشند .

3. معارف اسلامی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب قرآن و تعلیمات دینی 2 ( 94 ) ، قرآن و تعلیمات دینی 3 ( 95 ) و معارف اسلامی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

4. زبان انگلیسی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب زبان انگلیسی 3 ( 95 ) ، زبان انگلیسی 1 و 2 پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .