منابع دروس عمومی کنکور انسانی 97

منابع دروس عمومی کنکور انسانی 97

سوالات دروس عمومی کنکور انسانی به شرح زیر است :

1. ادبیات فارسی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب ادبیات فارسی 2 ( 94 ) ، ادبیات فارسی 3 تخصصی رشته انسانی ( 95 ) ، زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی ( 96 ) و زبان فارسی 3 تخصصی رشته انسانی ( 95 ) می باشند .

2. عربی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب عربی 2 ( 94 ) ، عربی 3 ( 95 ) و عربی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

3. معارف اسلامی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب دین و زندگی 2 ( 94 ) ، دین و زندگی 3 ( 95 ) و دین و زندگی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

4. زبان انگلیسی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب زبان انگلیسی 3 ( 95 ) ، زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

دانلود آرشیو نمونه سوالات دروس عمومی کنکور انسانی در اپلیکیشن کنکوق