منابع دروس عمومی کنکور انسانی 97

منابع دروس عمومی کنکور انسانی 97

سوالات دروس عمومی کنکور انسانی به شرح زیر است :

1. ادبیات فارسی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب ادبیات فارسی 2 ( 94 ) ، ادبیات فارسی 3 تخصصی رشته انسانی ( 95 ) ، زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی ( 96 ) و زبان فارسی 3 تخصصی رشته انسانی ( 95 ) می باشند .

2. عربی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب عربی 2 ( 94 ) ، عربی 3 ( 95 ) و عربی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

3. معارف اسلامی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب دین و زندگی 2 ( 94 ) ، دین و زندگی 3 ( 95 ) و دین و زندگی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

4. زبان انگلیسی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب زبان انگلیسی 3 ( 95 ) ، زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

دانلود نمونه سوالات دروس اختصاصی کنکور انسانی 96 در اپلیکیشن کنکوق 

کنکوق چیست؟

منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی 97

منابع دروس اختصاصی کنکور انسانی 97

منابع دروس عمومی کنکور ریاضی 97