منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی 97

منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی 97

منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی 97 توسط سازمان سنجش اعلام شده و تعدادی دیگر توسط مشاوران گروه مشاوره تحصیلی هیوا از بین کتاب های مفید انتشار یافته موجود در بازار ذکر شده است  . در ادامه به منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی 97  اشاره می کنیم .
دروس اختصاصی به شرح زیر است :
1. زیست شناسی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 ( 94 ) ، زیست شناسی و آزمایشگاه 2 ( 95 ) ، زیست شناسی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

2. زمین شناسی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب زمین شناسی 3 ( 95 ) و علوم زمین پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .
3. ریاضی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب هندسه 1 ( 94 ) ، ریاضیات 2 ( 94 ) ، آمار و مدلسازی ( 95 ) ، ریاضیات 3 ( ویژه رشته تجربی ) ( 95 ) ، ریاضیات عمومی 1 و 2 پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

4. فیزیک :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب فیزیک 1 و آزمایشگاه ( 93 ) ، فیزیک 2 و آزمایشگاه ( 94 ) ، فیزیک 3 و آزمایشگاه ( 95 ) و فیزیک علوم تجربی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

5. شیمی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب شیمی 2 و آزمایشگاه ( 94 ) ، شیمی 3 و آزمایشگاه ( 95 ) ، شیمی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .