مقاوم نبودن خوابگاه های دانشگاه امیرکبیر برابر زلزله های بزرگ

مقاوم نبودن خوابگاه های دانشگاه امیرکبیر برابر زلزله های بزرگ

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ساختمان های خوابگاهی این دانشگاه بسیار قدیمی است و به احتمال زیاد برخی از ساختمان های خوابگاهی در مقابل زلزله های خیلی بالا مقاوم نیست.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساختمان های خوابگاهی این دانشگاه بسیار قدیمی است و به احتمال زیاد برخی از ساختمان های خوابگاهی در مقابل زلزله های خیلی بالا مقاوم نیست.

وی افزود: در دانشگاه موضوع مقاوم سازی خوابگاه ها آغاز شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: البته طی چند سال گذشته ساختمان های جدید خوابگاهی به این دانشگاه افزوده شده است اما تراکم جمعیت در ساختمان های خوابگاهی بسیار زیاد است و اگر اتفاقی رخ دهد یک فاجعه خواهد بود.

وی اظهار داشت: برنامه داریم یک مجتمع خوابگاهی در این دانشگاه ایجاد کنیم که این مجتمع با شرایط خاص ساختمانی خوابگاهی باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: بسیاری از ساختمان های خوابگاهی این دانشگاه پیش از این با کاربری خوابگاه نبوده است و نیاز به تغییر دارد.

معتمدی عنوان کرد: موضوع ایجاد مجتمع خوابگاهی این دانشگاه درحال پیگیری است اما محدودیت های مالی کار را کند می کند.