مسئولیت آموزش پرستاری صرفا با دانشکده‌های پرستاری است

مسئولیت آموزش پرستاری صرفا با دانشکده‌های پرستاری است

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت به نیاز کشور به رشته پرستاری اشاره کرد و گفت: تنها یک روش آموزش پرستاری در کشور وجود دارد و آموزش پرستاری تنها از طریق دانشکده ها صورت می‌گیرد. مصوبه اخیر وزارت بهداشت نیز تنها به منظور تسهیل آموزش دانشجویان در بستر بیمارستان ها اجرا شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر حمید اکبری قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: علاوه بر نیازهای جامعه کیفیت آموزش در رشته پرستاری هم از نکاتی است که در چند سال گذشته به آن توجه ویژه‌ای شده است.