مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران دوشنبه تعطیل است

مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران دوشنبه تعطیل است

طبق اطلاعیه استانداری تهران، به دلیل بارش شدید برف در استان تهران فردا دوشنبه 9 بهمن ماه همه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور در استان تهران تعطیل است.
گفتنی است، تعطیلی دیگر مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور در سایر استان ها منوط به اطلاعیه استانداری هر استان است.