مدیریت زمان با 3 تکنیک

مدیریت زمان با 3 تکنیک

برای تسلط روی زمان در جلسه آزمون، باید به بهترین شکل تکنیک‌هایی را که آموخته‌اید اجرا کنید تا در طول آزمون نگران از دست دادن هیچ سؤالی نباشید و با آرامش کامل به پاسخ دادن به سؤالات بپردازید. این تکنیک‌ها عبارت‌اند از:

1- تکنیک ضربدر و منفی

2- تکنیک زمان‌های نقصانی

3- استراتژی بازگشت

هرکدام از این تکنیک‌ها به‌نوبه خود شما را دررسیدن به نتیجه‌ی بسیار خوب کمک می‌کند. توجه داشته باشید که استراتژی بازگشت هر فردی خاص خود اوست و با توجه به شناختی که از ساعت مطالعه هر درس و یا اهمیت آن درس دارد، بازگشت روی سؤالات را انتخاب می‌کند تا بتواند مدیریت درستی روی زمان خود حین آزمون داشته باشد.