قبولي نهائي تعدادی دیگر از داوطلبان آزمون سراسری 96

قبولي نهائي تعدادی دیگر از داوطلبان آزمون سراسری 96

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام كد قبولي نهائي براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1396 براي آنها يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ،17 ،18 ، 20، 21 ، 22 ،23 و 24 اعلام گرديده است

اطلاعات بیشتر در سایت سازمان سنجش موجود است.