شرایط پذیرش اعتبار سیستم‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

شرایط پذیرش اعتبار سیستم‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی گفت: به منظور ارتقای سطح علمی دانشکده‌های پزشکی کشور، اعتباربخشی سیستم های آموزشی در آینده‌ای نزدیک باید توسط سازمان‌های بین‌المللی داوری و اعتبارسنجی شود که در غیر این صورت اگر اعتباربخشی فرآیند آموزش دانشگاهها توسط این سازمانها مورد تائید قرار نگیرد آموزش دانشگاههای علوم پزشکی اعتباری نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، دکتر آبتین حیدرزاده دبیر شورای پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اقدامات دبیرخانه شورای پزشکی عمومی در دو سال اخیر و تغییر ماهیت پزشکی عمومی سنتی و گسترش روابط ماشینی و فضای مجازی و عوامل اقتصادی، اجتماعی موثر بر این امر ، بر کاهش زمان تحصیل در آموزش پزشکی عمومی تاکید کرد و اظهار داشت یکی از مباحث مهم، ارتباط منطقی و ملموس بین بخش های علوم پایه با بخش های بالینی می باشد که دانشجویانی که وارد دوره تخصص می شدند از این موضوع بنحوی دچار ضعف بودند که بر این اساس دبیرخانه شورای پزشکی عمومی از حدود دو سال پیش تدوین فرآیند اصلاح برنامه ملی آموزش پزشکی عمومی را در دست بررسی داشت که در تابستان سال جاری به تصویب شورای عالی برنامه ریزی و توشیح وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسید و جهت اجرا به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد.

دکتر حیدرزاده در ادامه با تاکید بر اهمیت بحث صلاحیت های بالینی و مهارتهای بالینی حرفه ای پزشکان افزود مقرر شد دانشجویان برای ورود به دوره تخصصی آزمون صلاحیتهای بالینی را بگذرانند که این آزمون برای کسانی که از سال 94 به بعد فارغ التحصیل شدند الزامی می باشد. براین اساس در کوریکولوم جدید آموزشی، آزمون صلاحیت بالینی شرط فارغ التحصیلی دانشجویان قرار داده شده که گنجاندن واحد درسی آداب در پزشکی دروس دانشجویان نشان از اهمیت بحث استدلال بالینی و تصمیم گیری در کنار دانش پزشکی دارد.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه و بحث آموزش در عرصه سلامت را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اینکه این موضوع جزو استانداردهای آموزش پزشکی عمومی است خاطرنشان کرد هر دانشکده پزشکی موظف است حداقل یک مرکز آموزش در عرصه استاندارد برای دانشجویان فراهم کند تا آنها با واقعیتهای نظام سلامت روبرو شوند که با توجه به این موضوع از این پس دانشجویان یک دوره 6 ماهه را برای کارورزی و کارآموزی سپری خواهند کرد که فرصت بسیار ایده آلی برای کسب تجربه بالینی خواهد بود.

وی افزود به همین منظور کمیته ای تحت عنوان کمیته پزشکی عمومی دانشگاهها در دبیرخانه شورای پزشکی عمومی تشکیل شده است که بالغ بر 252 نفر عضو هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی که نمایندگان 66 دانشکده پزشکی هستند در این کمیته مشغول به فعالیت هستند.

دکتر حیدرزاده با اعلام این خبر که در آینده ای نزدیک فرآیند اعتباربخشی سیستم های آموزشی باید توسط سازمان های بین المللی مورد داوری و اعتبارسنجی قرار بگیرد به عدم اعتبارآموزشی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت مورد تائید قرار نگرفتن اعتباربخشی آنها توسط این سازمانها اشاره و تصریح کرد براین اساس تعدادی از دانشگاههای مادر مامور تدوین و طراحی برنامه اعتباربخشی پزشکی عمومی به شکل استاندارد شده اند که در نتیجه آن هر بخش آموزش پزشکی دانشگاه که توسط نظام اعتباربخشی وزارت بهداشت اعتبارسنجی شود از نظر سازمانهای بین المللی معتبر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی در پایان با اشاره به طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی و بسته آموزش پاسخگو، برنامه ملی آموزش پزشکی عمومی را در همین راستا ارزیابی کرد و با تاکید بر پاسخگو بودن و در بستر جامعه بودن نظام آموزش پزشکی عمومی اظهار داشت یکی از بسترهای مناسبی که جزء ماموریت های ویژه قطب 1 و 5 نظام سلامت می باشد بحث پزشک خانواده است که براین اساس دانشجویان در جاهایی مثل کلینیک های پزشک خانواده و مراکز جامع خدمات سلامت که امکان آموزش در آنها فراهم است آموزش ببینند. ضمن اینکه ارتقاء نظام ارزشیابی هم از طریق افزایش تعداد آزمونهای پیش کارورزی و علوم پایه به 6 مورد در سال و گردآوری بانک سئوالات آزمون پیش کارورزی هم در دستور کار قرار دارد.