سرفصل های مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی بررسی می شود

سرفصل های مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی بررسی می شود

دومین نشست تخصصی بررسی و نقد سرفصل های دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دومین نشست تخصصی بررسی و نقد سرفصل های دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی برگزار می کند.

هدف از این نشست بررسی و نقد سرفصل های رشته علوم تربیتی با محورهای: راهبردها و راهکارهای تحول و ارتقا در علوم تربیتی، مشخصات کلی دوره کارشناسی علوم تربیتی، جدول دروس پایه دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی است.

این نشست پنجشنبه ۲۶ بهمن در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.