زمان‌ برگزاري آزمون تصدي منصب قضاء در سال 1396

زمان‌ برگزاري آزمون تصدي منصب قضاء در سال 1396

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه در سال 1396مي‌رساند كه آزمون مذكور در صبح روز جمعه مورخ 96/09/24 در 22 مركز استان به شرح جدول زیر برگزار مي‌شود.

شهرستانهاي محل برگزاري آزمون استخدامي تصدي منصب قضاء قوه قضائيه در سال 1396

استان محل برگزاري آزمون نام شهرستان محل برگزاري آزمون استان محل اقامت
آذربايجان شرقي(10) تبريز(1012) كليه داوطلبان استان آذربايجان شرقي (10)
آذربايجان غربي(11) اروميه(1104) كليه داوطلبان استان آذربايجان غربي (11)
اردبيل(12) اردبيل(1202) كليه داوطلبان استان اردبيل (12)
اصفهان(13) اصفهان(1310) كليه داوطلبان استانهاي اصفهان (13) و يزد (39)
البرز(40) كرج(4008) كليه داوطلبان استانهاي البرز (40)، زنجان(22) و قزوين (26)
بوشهر(15) بوشهر(1502) كليه داوطلبان استان بوشهر (15)
تهران(16) تهران(1607) كليه داوطلبان استانهاي تهران (16) و سمنان(23)
چهارمحال و بختياري(17) شهركرد(1709) كليه داوطلبان استان چهارمحال و بختياري(17)
خراسان رضوي(19) مشهد(1960) كليه داوطلبان استانهاي خراسان رضوي،(19) خراسان شمالي(20) و خراسان جنوبي (18)
خوزستان(21) اهواز(2112) كليه داوطلبان استان خوزستان(21)
سيستان و بلوچستان(24) زاهدان(2418) كليه داوطلبان استان سيستان و بلوچستان(24)
فارس(25) شيراز(2536) كليه داوطلبان استان فارس(25)
قم(27) قم(2704) كليه داوطلبان استانهاي قم(27) و مركزي (36)
كرمان(29) كرمان(2940) كليه داوطلبان استان كرمان (29)
کرمانشاه(30) كرمانشاه(3024) كليه داوطلبان استانهاي کرمانشاه(30)، ايلام(14) و كردستان(28)
كهكيلويه و بويراحمد (31) ياسوج (3103) كليه داوطلبان استان كهكيلويه و بويراحمد (31)
گيلان(33) رشت(3313) كليه داوطلبان استان گيلان(33)
گلستان(32) گرگان(3217) كليه داوطلبان استان گلستان(32)
لرستان(34) خرم آباد(3413) كليه داوطلبان استان لرستان (34)
مازندران(35) ساري(3527) كليه داوطلبان استان مازندران(35)
همدان(38) همدان(3823) كليه داوطلبان استان همدان(38)
هرمزگان(37) بندرعباس3709) كليه داوطلبان استان هرمزگان(37)