روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و بهزیستی انتخاب شدند

روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و بهزیستی انتخاب شدند

روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و بهزیستی در جلسه سه‌شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند.

به گزارش ایسنا، در این جلسه با موافقت اعضای شورا، دکتر دارابی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس و دکتر کمالی به عنوان رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی انتخاب شدند.