راهکارهای افزایش درآمدهای غیرشهریه‌ای

راهکارهای افزایش درآمدهای غیرشهریه‌ای

رئیس مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی واحد علوم و تحقیقات، چشم‌انداز توسعه‌ای و تحقیقاتی این مجتمع را در راستای تعریف رساله‌ها و پایان‌نامه‌های کاربردی اعلام کرد و گفت: ۹ ماهه اول ۹۶ به اندازه ۳۰ درصد سه سال قبل از آن تجهیزات جدید خریداری شد.

به گزارش ایسنا، دکتر سعید رضائی در خصوص آخرین بروزرسانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مجتمع تحقیقاتی گفت: مجتمع زکریای رازی با توجه به پیشرفت‌های روز دنیا در زمینه‌های شیمی، بیوتکنولوژی، مولکولار بیولوژی و … اقدام به خرید تجهیزات به‌روز می‌کند.

وی افزود: مجتمع تحقیقاتی آزمایشگاهی زکریای رازی در سال ۱۳۷۷با تجهیزات و امکانات منحصربه فردی برای بهره‌برداری تحقیقاتی پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات افتتاح شد. به عنوان مثال اولین دستگاه NMR۳۰۰ مگاهرتز کشور برای واحد علوم و تحقیقات خریداری و نصب شد. همچنین دستگاه‌هایی چونA.A ، GC، ICP،GC-MS،XRUوXRF  و… از نمونه دستگاه‌های قابل توجه در بدو فعالیت مجتمع آزمایشگاهی بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به وسعت علوم در رشته‌های مختلف امکان سرویس‌دهی در همه رشته‌ها در یک آزمایشگاه دانشگاهی وجود ندارد، افزود: از این رو سیاست‌گذاری‌های واحد علوم و تحقیقات مبتنی بر خرید دستگاه‌های چندمنظوره برای پوشش بیشتر علوم دانشگاهی و رفع نیازهای دانشجویان در رشته‌های متنوع بوده است.

دکتر رضائی تصریح کرد: برخی از دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه رازی به دلایلی چون تحریم‌ها از دهه ۱۳۸۰ بروزرسانی نشده و غیرقابل استفاده بودند؛ که با گشایش‌های حاصل شده، مجدد بروزرسانی شده و برای استفاده مجدد آماده‌سازی شدند.

رئیس مجتمع آزمایشگاهی رازی واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه سیاست دانشگاه برای جایگزین کردن تکنولوژی‌های قدیمی با تجهیزات جدید و به روز، در راستای افزایش درآمدزایی غیرشهریه‌ای است، افزود: طی سال‌های ۹۳ و۹۴ و ۹۵ در حدود ۱۳ میلیارد تومان (سال ۹۳ حدود ۱ میلیارد تومان، سال ۹۴ حدود ۵ میلیارد تومان و در سال ۹۵ ، ۷میلیارد تومان) برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی واحد علوم و تحقیقات هزینه شده است.

به گفته دکتر رضائی ، در سال ۱۳۹۶ تصمیم بر آن بود که ۷ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص پیدا کند که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون، ۴ میلیارد تومان دستگاه خریداری شده که البته با توجه به تایید کمیته تجهیزات، محقق شدن باقی این اعتبار در دست پیگیری است.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، وی در اشاره به دستگاه‌های شاخص خریداری شده برای واحد علوم و تحقیقات، گفت: رئومتر ۲ دستگاه GC با تکتورهای ECD،NPD،FIDو TCD، دستگاه HPLC ،که دارای آخرین تکنولوژی روز دنیاست و دستگاه‌های فلوسایتومتر که دستگاهی بی‌نظیر در زمینه بیولوژی و پزشکی است از جمله امکانات سخت‌افزاری شاخصی است که به مجتمع رازی افزوده شده است.