رئیس، دبیر و اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد منصوب شدند

رئیس، دبیر و اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد منصوب شدند

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه، رئیس، دبیر و اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را به مدت دو سال منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: براساس تبصره بند یک آیین‌نامه شماره ۳۰/۵۲۱۹۲ مورخ ۹۶/۸/۲۴ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، طی احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا رهایی به عنوان رئیس و عضو و دکتر اسدالله متاجی به عنوان دبیر و عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شدند.

همچنین طی این احکام، دکتر امیررضا شاهانی، دکتر محسن نفر، دکتر بیژن رنجبر، دکتر مهران هودجی، دکتر محمدمهدی فروغی، دکتر طهمورث شیری، دکتر شهاب شریعتی، دکتر اسماعیل زینالی، دکتر حمید میرزایی، دکتر ابراهیمی، دکتر محمدرضا کشاورزی، دکتر حمیدرضا زمانی‌زاده، دکتر عباس گوهری، دکتر سروش زرین‌آبادی، دکتر علیرضا تهور، دکتر عین‌الله مظلومی، دکتر مسلم رستمی، دکتر رضا بهاری کاشانی، دکتر مسعود صانعی و دکتر علیرضا وحیدی به عنوان اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.