دروس و ضرایب آزمون دکتری پرستاری 97 اعلام شد

دروس و ضرایب آزمون دکتری پرستاری 97 اعلام شد

دبیر هیات بورد پرستاری وزارت بهداشت آخرین تغییرات اعمال شده در آزمون دکتری پرستاری سال ۹۸-۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر عباس عباس زاده در پاسخ به حجم سئوالات بسیار داوطلبان آزمون دکتری پرستاری در خصوص دروس امتحانی و ضرایب آن گفت: دروس امتحانی شامل سه درس آمار و روش تحقیق با ضریب ۳، استعداد تحصیلی با ضریب یک و مبانی مراقبت های پرستاری با ضریب ۵ است.

وی افزود: جدول ضرایب آزمون دکتری گروه علوم پزشکی سال ۹۸-۹۷ که از طرف سنجش وزارت بهداشت اعلام شده در بسیاری از رشته ها تغییراتی داشته است و در رشته پرستاری نیز تغییراتی در دروس و ضرایب اعلام شده، داشته ایم.

عباس زاده افزود: در آزمون دکتری سال ۹۸-۹۷ گروه علوم پزشکی در رشته پرستاری، دروس امتحانی شامل سه درس است که تعداد سوال و ضرایب این دروس شامل، درس آمار و روش تحقیق با ۳۰ سوال و ضریب ۳، درس استعداد تحصیلی با ۳۰ سوال و ضریب یک و درس مبانی مراقبت های پرستاری شامل ۷۰ سوال با ضریب ۵ است.