داوطلبان آزمون دکتری برمبنای اعلام سازمان سنجش ثبت‌نام کنند

داوطلبان آزمون دکتری برمبنای اعلام سازمان سنجش ثبت‌نام کنند

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی بر مبنای اعلام سازمان سنجش آموزش کشور و طبق روال سال گذشته ثبت‌نام کنند.

به گزارش ایسنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر شاهانی با اعلام این خبر تاکید کرد: داوطلبان ثبت‌نام خود را برمبنای اعلام سازمان سنجش انجام دهند.

وی درخصوص برگزاری مستقل آزمون‌های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اگر طرح دوفوریتی برای برگزاری آزمون‌های مستقل تصویب شد، مراتب طی اطلاعیه جداگانه این دانشگاه به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

دکتر شاهانی با بیان اینکه آزمون دکتری را سازمان سنجش برگزار کرده، اما مصاحبه در دوره دکتری توسط دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌شود، گفت: فعلاً داوطلبان طبق روال سال گذشته ثبت‌نام خود را انجام دهند