دانشگاه اصفهان دانشجوی میهمان و انتقالی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ نمی پذیرد

دانشگاه اصفهان دانشجوی میهمان و انتقالی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ نمی پذیرد

دانشگاه اصفهان اعلام کرد: این دانشگاه از قبول هرگونه درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ باتوجه به کمبود فضای آموزشی معذور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه اصفهان، خطاب به دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال به دانشگاه اصفهان اعلام کرد: به استناد آیین نامه میهمانی و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرش میهمان و انتقال صرفا در اردیبهشت ماه هر سال و از طریق سامانه خدمات آموزشی انجام می شود.

بنابراین دانشگاه اصفهان از قبول هرگونه درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ باتوجه به کمبود فضاهای آموزشی و سایر محدودیت های دیگر، معذور است.