خالی ماندن ۵۴ درصد از ظرفیت دانشگاه غیرانتفاعی در مقطع کارشناسی ارشد

خالی ماندن ۵۴ درصد از ظرفیت دانشگاه غیرانتفاعی در مقطع کارشناسی ارشد

دبیر اتحادیه دانشگاه‌ها و مراکز غیرانتفاعی از خالی ماندن ۵۴ درصد ظرفیت دانشگاه غیرانتفاعی در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.

علی آهون منش‌ دبیر اتحادیه دانشگاه ها و مراکز غیرانتفاعی در گفت و گو خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: در مرحله تکمیل ظرفیت دکترای نیمه متمرکز دانشگاه‌های غیر انتفاعی و موسسات غیر‌دولتی حدود 52 درصد از ظرفیت این دانشگاه خالی مانده است.

وی عنوان کرد: مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه‌های غیر انتفاعی به دلیل جابه‌جایی دانشجویان از موسسات مختلف غیرانتفاعی به واحد دیگر و یا ثبت‌نام آنها به سایر دانشگاه‌های کشور هنوز آمار دقیقی از تعداد صندلی‌های خالی این دانشگاه در دست نیست اما به طور کلی، حدود 54 درصد از ظرفیت‌های دانشگاه غیر انتفاعی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد باقی‌مانده است.

آهون منش‌ با بیان اینکه برای اعلام تکمیل ظرفیت مجدد به وزارت علوم نامه‌ای از طرف دانشگاه غیرانتفاعی ارسال شده است، اظهار کرد: برای تکمیل ظرفیت‌های کارشناسی ارشد تر‌م بهمن ماه 96 به وزارت علوم درخواستی مبنی بر اعلام تکمیل ظرفیت مجدد برای تر‌م دوم سال تحصیلی 96-97 ارسال شده و من امیدوارم با موافقت این وزارت‌خانه ظرفیت‌های خالی موسسه غیردولتی و دانشگاه‌های غیر انتفاعی کامل شود.