ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت دکتری پردیس خودگردان دانشگاه علامه

ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت دکتری پردیس خودگردان دانشگاه علامه

ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مرحله تکمیل ظرفیت پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد.

به گزار خبرنگار مهر، زمانبنشدی و دستور العمل های ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مرحله تکمیل ظرفیت پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد.

براساس اعلام دانشگاه، ثبت نام و تشکیل پرونده در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول ثبت نام الکترونیکی است که از تاریخ ۲۵ دی ماه الی ۲۶ دیماه ۹۶ انجام می شود. مرحله دوم ثبت نام به صورت حضوری روز یکشنبه ۱۱ بهمن ۹۶ انجام می شود.

تمام پذیرفته شدگان پردیس خودگردان موظف هستند شهریه خود را به مبلغ ششصد میلیون ریال پرداخت کنند، هفت میلیون و پانصد هزارتومان از شهریه در مرحله اول ثبت نام و مابقی شهریه در هفت نیمسال بعدی پرداخت شود.