ثبت‌نام حدود ۴۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور/ چهارشنبه آخرین مهلت ثبت‌نام

ثبت‌نام حدود ۴۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور/ چهارشنبه آخرین مهلت ثبت‌نام

ظرفیت پذیرش داوطلبان برای مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 31 هزار و 60 نفر در یک هزار و 371 کدرشته محل است و تا ۸ صبح امروز شنبه ششم آبان‌ماه 39 هزار و 146 نفر ثبت‌نام کردند.