تمديد مهلت ثبت‌نام و شركت در پذيرش رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كل ديپلم) ســال 1396

تمديد مهلت ثبت‌نام و شركت در پذيرش رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كل ديپلم) ســال 1396

پيرو اطلاعيه مورخ 96/08/03، با توجه به درخواست تعدادي از مؤسسات بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان علاقه‌مند (اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت‌نام نموده و يا ثبت‌نام ننموده‌اند) مي‌رساند كه مهلت ثبت‌نام در تكميل ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات مذكور تا تاريخ 96/11/15 تمديد گرديده است. لذا داوطلبان در صورت تمايل  مي‌توانند براي اطلاع از رشته‌هاي تحصيلي داراي ظرفيت خالي و متناسب با نوع مدرك ديپلم خود در شاخههاي فني و حرفهاي يا كاردانش موسسات پذيرنده، لينك جستجوي عنوان موسسه و كدرشته مندرج در ذيل اين اطلاعيه و همچنين پايگاه اطلاع‌رساني دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي را ملاحظه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و موسسه مورد علاقه خود، با توجه به توضيحات و مدارك مندرج در اطلاعيه 96/08/03 و در مهلت تعيين شده به مؤسسه آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.

 بديهي است اولويت ثبت‌نام از داوطلبان براساس زمان مراجعه خواهد بود و ثبت نام از داوطلبان در زمان مراجعه منوط به وجود ظرفيت خالي در رشته مورد تقاضا مي باشد.

 مشاهده رشته محل های آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالی غيرانتفاعي ۱۳۹۶