تغییر احتمالی تاریخ مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری 96 پیام نور

تغییر احتمالی تاریخ مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری 96 پیام نور

دانشگاه پیام نور اعلام کرد: تغییر احتمالی در تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری این دانشگاه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، برگزاری جلسات مصاحبه علمی برخی از کد رشته محل های دانشگاه پیام نور با تغییراتی همراه خواهد بود.

ضروری است داوطلبان برای اطلاع از آخرین تغییرات که متعاقبا از طریق اطلاعیه های بعدی در پرتال دانشگاه به نشانی :www.pnu.ac.ir درج می شود، مراجعه کنند.