تاکید وزیر علوم بر ایجاد نگاه ملی در آموزش عالی

تاکید وزیر علوم بر ایجاد نگاه ملی در آموزش عالی

وزیر علوم در جلسه 310 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر بر ایجاد نگاه ملی در آموزش عالی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه که به بحث و بررسی پیرامون رتبه‌بندی دانشگاه‌های غیردولتی اختصاص داشت؛ گزارش تهیه‌شده توسط معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد.

در این گزارش با تشریح شاخص‌ها و معیارهای این رتبه‌بندی شامل نسبت دانشیار به اعضای هیئت علمی، نسبت پذیرش دانشجویان فارغ‌التحصیل در مقاطع بالاتر، کاربری فضای آموزشی، فعالیت‌های فوق‌برنامه و مسائل رفاهی، دلایل در نظر گرفتن این شاخص‌ها و معیارها نیز تشریح شدند.

پس از ارائه این گزارش، دکتر شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری گفت: این رتبه‌بندی اساس و بنیان اعطای امتیازات مختلف مانند گسترش و… به دانشگاه‌ها خواهد بود.

وی افزود: بعد از ارائه نتایج این رتبه‌بندی به دانشگاه‌های غیردولتی، تحرک خوبی در مسیر بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی، پژوهشی و… را شاهد هستیم.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به برخی از نهادهای بین‌المللی رتبه‌بندی علم و فناوری وگستره فعالیت این نهادها، معیارهای این نهادها و مشخصات عملکرد هر یک از این نهادها و تفاوت آنها با یکدیگر نیز مورد اشاره قرار گرفتند.

در ادامه گزارش با اشاره به لزوم تعریف روشن و مشخصی از معیارهای این بخش و رتبه‌بندی و در تشریح معیارهای پژوهشی معیارهایی مانند وجود قطب‌های علمی، مساحت آزمایشگاه از کل مساحت دانشگاه، میزان دسترسی به مجلات علمی و پژوهشی نیز تشریح شده‌اند.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعد از ارائه این گزارش، اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: لزوم تحلیل دقیق از وضعیت علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها، تدوین پیوست فرهنگی برای طرح‌های پژوهشی و پیمایشی دانشگاه‌های کشور، در نظر گرفتن امتیاز برای فعالیت‌های میان‌رشته‌ای در هر دانشگاه، توجه به میزان درآمدهای پژوهشی ناشی از قرارداد با صنعت در هر دانشگاه،‌ تبیین چرایی و چگونگی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، در نظر گرفتن اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری کشور و ایجاد یک نظام رتبه‌بندی برای سنجش کلیت آموزش عالی در کشور.

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در پایان این جلسه گفت: باید نگاه ملی در حوزه آموزش عالی شکل بگیرد زیرا نگاه منطقه‌ای در این زمینه مفید نیست.

وی افزود: هماهنگی بین کلیت آموزش عالی کشور اعم از دانشگاه آزاد اسلامی و آموزش پزشکی باید ایجاد شود.