تاسیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کوفه عراق

تاسیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کوفه عراق

طی بازدید هیئت عالی‌رتبه دانشگاه کوفه از مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، توافق شد تا گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کوفه عراق با همکاری دانشگاه فردوسی راه‌اندازی شود.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد الظلیمی، رئیس دانشگاه کوفه به همراه رئیس هیئت‌امنا، معاون علمی و آموزشی و مدیر روابط بین‌الملل این دانشگاه،از مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند. در این دیدار توافق شد که گروه زبان و ادبیات فارسی با همکاری مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در دانشگاه کوفه برای سال آینده تحصیلی تاسیس شود.

این توافقنامه شامل اعزام دو استاد متخصص زبان و ادبیات فارسی، ارائه برنامه تفصیلی درسی دوره کارشناسی تهیه‌شده در مرکز فردوسی، ارائه منابع آموزش زبان و ادبیات فارسی مورد تائید مرکز فردوسی، برگزاری دوره دانش‌افزایی برای استادان عراقی و برگزاری سه دوره تابستانی برای دانشجویان هر دوره، می‌شود.

با نهایی شدن این توافقنامه که به امضا دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد رسید، دانشگاه کوفه پس از دانشگاه بغداد و صلاح‌الدین اقلیم کردستان سومین دانشگاه کشور عراق است که گروه زبان و ادبیات فارسی در آن تأسیس می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، این دانشگاه در سال 1390 در تأسیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لبنان در بخش اعزام استاد، تدوین برنامه درسی و ارسال منابع آموزشی نیز همکاری داشته است و هم‌اکنون با دانشگاه سلیمانیه و گرمیان اقلیم کردستان عراق مشغول به همکاری برای تأسیس این گروه است.