تاریخ برگزاري آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396 اعلام شد

تاریخ برگزاري آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396 اعلام شد

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص در دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396 که درتاریخ مقرر(درمحدوده زمانی 96/08/25 تا 96/09/01 ) در آزمون مذکور ثبت نام نموده اند، مي‌رساند كه آزمون ذیربط صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 در 5 شهرستان كشور به شرح جدول شماره یک مندرج دراین اطلاعیه برگزار مي‌شود.

جدول شماره 1- شهرستان محل برگزاري آزمون  استخدامي پزشكان متخصص وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي  سال 1396 براساس استان محل اقامت داوطلبان

استان محل برگزاري

نام شهرستان محل برگزاري آزمون

استان محل اقامت

آذربايجان شرقي(10)

تبريز(1012)

كليه داوطلبان استانهاي آذربايجان شرقي(10)، آذربايجان غربي(11) و اردبيل (12)

اصفهان(13)

اصفهان(1310)

كليه داوطلبان استانهاي اصفهان(13)، چهارمحال بختياري(17) و يزد(39)

تهران(16)

تهران(1607)

كليه داوطلبان استانهاي تهران(16)،خوزستان(21)، زنجان(22)، فارس(25)، قزوين(26)، قم(27)، كردستان(28)، كرمانشاه(30)،كهگيلويه و بويراحمد(31)، همدان(38)، البرز(40)، مركزي(36)، كرمان(29)، لرستان(34)، ايلام(14)، بوشهر(15)، سمنان(23) و هرمزگان(37)

خراسان رضوي(19)

مشهد(1960)

كليه داوطلبان استانهاي خراسان رضوي (19)، خراسان شمالي(20) ، خراسان جنوبي (18)و سيستان وبلوچستان(24)

مازندران(35)

بابلسر(3512)

كليه داوطلبان استانهاي مازندران(35)، گلستان(32)و گيلان(33)