تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397

تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397

پيرو اطلاعيه مورخ 96/09/05 بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 در تمامي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي و بيست و سومين المپياد علمي- دانشجويي كشور مي‌رساند با توجه به نكات ذيل و همچنين در نظر داشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند.

برای اطلاع از شرایط برای ثبت نام به سایت سنجش مراجعه فرمایید…