برنامه وزارت بهداشت برای مجازی سازی و آمایش بین‌المللی علوم پزشکی

برنامه وزارت بهداشت برای مجازی سازی و آمایش بین‌المللی علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به مجازی سازی آموزش علوم پزشکی و استفاده از آن برای توسعه کل کشور، گفت: مجازی سازی و آمایش بین المللی در علوم پزشکی از برنامه‌های آتی معاونت آموزشی وزارت بهداشت است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر باقر لاریجانی در حاشیه همایش معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه حوزه‌های علوم دارای اهمیت هستند و برای پیشرفت نیازمند همه رشته‌ها هستیم، گفت: در حوزه آموزش علوم پزشکی که ما متکفل آن هستیم، در دو سال گذشته جهت گیری‌های مهم و استراتژیک برای توسعه آموزش علوم پزشکی انجام شده است.

وی ادامه داد: یکی از جهت‌گیری‌ها در حوزه آموزش علوم پزشکی در سال‌های اخیر آمایش سرزمینی که شاید در آینده و نسل‌های بعدی بتوانند از ثمرات آن استفاده کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ثمره آمایش سرزمینی، توسعه همگون دانشگاه‌های کشور در حوزه آموزش پزشکی و در حال حاضر مناطق کشور به 10 منطقه تقسیم شده‌اند که می‌توانند خوشه‌های علمی را پیش ببرند و این کار موجب می‌شود جهت گیری بین رشته‌ای و همکاری بین خوشه‌های علمی و مناطق کشور شکل پیدا کند.

وی ادامه داد: امیدواریم در آینده مناطق مختلف بتوانند نیازهای خود را در پنج سال آینده تامین کنند.

لاریجانی با اشاره سوق دهی دانشگاه‌ها به سمت ماموریت‌گرایی، گفت: هیچ اشکالی ندارد که دانشگاه‌های علوم پزشکی کارهای وسیعی را انجام دهند و به سمت مرجعیت علمی سوق پیدا کنند.

وی اظهار کرد: امیدواریم ماموریت‌گرایی در دانشگاه‌ها نهادینه شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی در چهار سال آینده بتوانند شبکه‌های علمی را به این ماموریت‌ها وصل کنند و در دانشگاه‌ها توسعه هموار و موزون اتفاق می‌افتد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی گفت: موضوع مجازی سازی در علوم پزشکی و استفاده از آن برای توسعه کل کشور از برنامه‌های این معاونت است و آمایش بین المللی و بین المللی سازی نیز از برنامه‌های ما است که بتوانیم با ضابطه‌مندی آن را دنبال کنیم.

لاریجانی گفت: در حال حاضر در نقشه تحول نوآوری آموزش علوم پزشکی به دنبال این هستیم که متناسب با نیازها برای چهار سال آتی برنامه‌ریزی کنیم و این برنامه را به روز کنیم.