برنامه زماني آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور درسال 1397

برنامه زماني آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور درسال 1397

برنامه زماني آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور درسال 1397

 

نام آزمون سال ثبت‌نام برگزاري آزمون
از تا
دكتري (Ph.D) 97 چهار‌شنبه 96/09/01 سه‌شنبه 96/09/07 جمعه 96/12/04
كارشناسي‌ارشد 97 پنجشنبه 96/09/16 چهار‌شنبه 9609/22 پنجشنبه و جمعه 6 و 97/02/07
سراسري 97 يكشنبه 96/11/01 يكشنبه 96/11/08 پنجشنبه و جمعه 7 و 97/04/08
فني وحرفه‌اي كارداني نظام جديد متعاقباً اعلام خواهد شد
كارشناسي ناپيوسته متعاقباً اعلام خواهد شد