برنامه راهبردی چگونه دو مشکل داوطلبان راحل می‌کند؟

برنامه راهبردی چگونه دو مشکل داوطلبان راحل می‌کند؟

برنامه ی راهبردی چگونه دو مشکل داوطلبان را حل می کند ؟ چگونه حجم زیاد کتاب ها و آشفتگی ناشی از آن مدیریت می شود؟

مشکل اصلی داوطلبان کنکور حجم و تعداد زیاد کتاب هاست. شما باید هم زمان هم درس های سال چهارم را مطالعه کنید و هم درس های سال های سوم و دوم را . تعداد زیاد کتاب ها یک مشکل دیگر نیز ایجاد می کند که از مشکل قبلی جدی تر و مهم تر است : مشکل آشفتگی

وقتی تعداد کتاب ها زیاد می شود مشکل آشفتگی هم مزید بر علت می شود ، کدام کتاب ها را ابتدا بخوانم ؟ آیا بهتر است اولویت را به کتاب های پایه بدهم یا به کتاب های سال چهارم ؟ آیا در همه ی درس ها باید به یک شکل اولویت بندی کنم ؟یا این که در درس های مختلف بایداولویت بندی هایم متفاوت باشند ؟ در چه زمان هایی هر یک از کتاب ها و درس ها را مطالعه کنم ؟ در چه ماه هایی کدام کتاب ها را مطالعه کنم ؟ آیا درست است که یک کتاب را به طور کامل تمام کنم و سپس به سراغ کتاب دیگر بروم؟

دانش آموزان در مقایسه با فارغ التحصیلان یک مشکل دیگر هم دارند . درس های سال چهارم برای آن ها جدید است و به مدرسه هم می روند چگونه باید درس های مدرسه و مطالعه برای کنکور را باید تلفیق کنند ؟

همه ی این ها و خیلی سوال های دیگر را برنامه ی راهبردی آزمون ها ی کانون به خوبی پاسخ می دهد .

توجه کنید !  با اجرای برنامه ی راهبردی آزمون ها ، مشکل حجم زیاد کتاب ها و درس ها از بین نمی رود زیرا حجم برنامه واقعا زیاد است و حداقل سه برابر سال های گذشته ی شماست. اما این مشکل کاهش می یابد و مدیریت می شود . دانش آموزان دچار آشفتگی و سردرگمی نمی شوند و ذهنشان  آرامش می یابد ومنظم می شود .

 فقط یک نکته باقی می ماند و آن هم شخصی سازی برنامه ی راهبردی است . هر دانش آموز باید با شناختی که از خود دارد برنامه ی مدرسه وبرنامه ی راهبردی را برای خود شخصی سازی کند . برنامه ی راهبردی بخش مهمی از مسائل و نگرانی های شما را حل می کند ،بخشی هم مربوط به شرایط شخصی و تفاوت های فردی شماست که با تفکر خودتان و مهارت های فراشناختی که دارید و کمک گرفتن از اولیا و دبیران و پشتیبانان می توانید برنامه ی راهبردی راشخصی سازی کنیدو با شرایط خودتان تطبیق دهید .

پاسخ به سوال اصلی

اولویت با درس های چهارم است یا با درس های پایه ؟

این سوال یک پاسخ واضح و مشخص دارد :

در برنامه ی راهبردی محور اصلی برنامه را درس های سال چهارم قرار داده ایم زیرا شما به مدرسه می روید و درست این است که در وهله ی نخست درس های سال چهارم را درمدرسه هماهنگ با تدریس دبیران مطالعه کنید و پیش بروید . هماهنگی با مدرسه اصل اول برای ایجاد نظم و آرامش ذهنی شماست . فارغ التحصیلان نیز باید با دانش آموزان هماهنگ باشند . داشتن برنامه ی متفاوت شما را آشفته و سردرگم می کند .برنامه ی دانش آموزان را به برنامه ی مدرسه سنجاق کرده ایم و برنامه ی فارغ التحصیلان را نیز به برنامه ی دانش آموزان.

چهار روش برای مطالعه ی درس های پایه

برای آن که بتوانید هم زمان با درس های سال چهارم ، درس های سوم و دوم را هم بخوانید در برنامه ی راهبردی این چهار روش را در نظر گرفته ایم :

روش اول :گنجاندن درس های مرتبط پایه و پیش نیاز در برنامه ی درس های سال چهارم .

مباحث پیش نیاز ، تکراری و مرتبط را در هنگامی که به سوال های کتاب های چهارم پاسخ می دهید می بینید و پاسخ می دهید . به این ترتیب فقط کتاب ها و مباحث مستقل  پایه باقی می مانند و شما هم زمان با مطالعه ی درس های چهارم ، درس های مرتبط پایه را هم مطالعه می کنید . کیفیت مطالعه تان عمیق تر می شود پیش نیاز ها را بهتر یاد می گیرید از حجم کتاب های پایه تان هم کاسته می شود.

روش دوم :اجباری کردن عربی و یک یا دو درس اختصاصی در برنامه ی اصلی آزمون ها .

نمی توانیم همه ی درس های پایه را در برنامه ی اصلی قرار دهیم زیرا وقتی همه ی چیزها مهم باشد هیچ چیز مهم نیست . ولی درس عربی را که برای گروه های تجربی و ریاضی در برنامه ی مدرسه در سال چهارم وجود ندارد را به همراه یک یا دو درس اختصاصی به طور پیوسته در برنامه ی راهبردی مطالعاتی شما قرار دهیم . به این ترتیب با کمی افزودن بر حجم کار شما یک بخش از کتاب های پایه را به طور آهسته و پیوسته مطالعه می کنید .

روش سوم : زوج درس ها

انگیزه ی ابتدایی من برای طرح ایده ی  زوج درس ها (در حدود پانزده سال پیش) برای دانش آموزان رشته ی انسانی بود که تعداد درس هایشان خیلی زیاد است . اما از همان سال برای رشته های ریاضی و تجربی هم این روش را اجرا کردیم و باری از روی دوش دانش آموزان برداشتیم .  بعضی درس ها را شما هم در سال دوم مطالعه می کنید و هم در سال سوم . یک انتخاب مهم شما در ابتدای سال تحصیلی این است که تصمیم بگیرید در برنامه ی راهبردی کدام یک را برای نیم سال اول مطالعه خواهید کرد و کدام یک را برای نیم سال دوم .برای مثال  آیا شیمی 3 را در نیم سال اول مطالعه خواهید کرد یا شیمی 2 را ؟

به این ترتیب حجم کار مطالعاتی شما در هر نیم سال مدیریت می شود و کاهش می یابد . برای انتخاب زوج درس ها به دانش آموزانی که از تابستان در آزمون های برنامه ای شرکت داشته اید پیشنهاد می کنم در پاییز درس های سال دوم را از بین زوج درس ها انتخاب کنید و برای زمستان درس های سال سوم را . زیرا شما در تابستان ، قبلا درس های سال سوم را آزمون داده اید ،اگر در پاییز روی درس های سال دوم تمرکز کنید یک بار دیگر نیز فرصت خواهید داشت که در زمستان درس های سوم را مطالعه کنید . اما دانش آموزانی که از پاییز به برنامه ی راهبردی پیوسته اند و در آزمون های برنامه ای کانون شرکت می کنند می توانند با توجه به میزان تسلط و با توجه به نیازی که دارند بین درس های سال دوم یا سوم انتخاب کنند که کدام را برای پاییز و کدام را برای زمستان مطالعه کنند.

روش چهارم : پنجره های باز

چهارمین روش برای مطالعه ی درس های پایه تمرکز روی درس های پایه در پنجره های باز است . پنجره های باز زمان هایی است که مدارس تعطیل هستند یا برنامه شان سبک تر است .آزمون های جامع و ایستگاه های جبرانی در این دوره ها برگزار می شوند و شما می توانید در این مقاطع روی درس های پایه تمرکز ویژه داشته باشید . در تابستان  ، دردو آزمون تعیین سطح پایان شهریور و آغاز مهر ،  در فاصله ی بین دو نیم سال ( دی ماه )  و در دوران نوروز و هم چنین در دوران جمع بندی ( خرداد) . بدیهی است که نمی توان تمام کار را برای این دوره ها انباشته کرد . سه روش قبلی به شما کمک می کند بخشی از درس های پایه را با نظم و آرامش مطالعه کنید و در ایستگاه جبرانی و پنجره های باز دردرس های پایه به تسلط برسید .

در تنظیم برنامه ی راهبردی به نکات متعددی توجه شده است . توصیه می کنم در اوقات فراغت و درفاصله ی مطالعه ی درس هایتان برنامه ی راهبردی را با دقت بررسی کنید . هر بار نکته ی جدیدی را کشف خواهید کرد و با اعتماد بیشتری برنامه را پی خواهید گرفت . در اولین گام در بررسی برنامه ی راهبردی نمودارهای پیشروی را که در ستون سمت راست برنامه قرار دارد را با دقت بررسی کنید . این نمودارها در تمام برنامه های راهبردی پایه های مختلف از دبستان تا دبیرستان وجود دارد . وقتی شما منطق برنامه را خوب می شناسید و بر آن مسلط می شوید ، به ویژگی ها و نیازهای آموزشی خودتان هم فکر می کنید و می توانید برنامه را برای خودتان  شخصی سازی کنید . برنامه ی راهبردی بخش مهمی از مسیر را برای شما آشکار می سازد و سپس این خود شما هستید که باید برنامه را با شرایط خودتان تلفیق کنید .