برخی رشته‌ها آرام آرام به سمت تعطیل شدن پیش می‌روند

برخی رشته‌ها آرام آرام به سمت تعطیل شدن پیش می‌روند

رئیس دانشگاه لرستان گفت: سیاست‎های کلی ابلاغی در آموزش و پرورش و وزارت علوم باید در راستای مهارت‌آموزی باشد.

دکتر خسرو عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در برخی رشته‌ها شاهد ترافیک فارغ‌التحصیل هستیم، اظهار کرد: استمرار در انتخاب رشته‌ها کم شده است به عنوان مثال در رشته‌ کشاورزی، گیاه پزشکی و منابع طبیعی و جنگلداری با 30 نفر ظرفیت پذیرش خالی داریم. این در حالیست که در رشته‎های اقتصاد و علوم اداری در دانشگاه و حتی مراکز اقماری متقاضیان زیاد هستند.

عزیزی اضافه کرد: آمایش آموزش عالی در کشور و منطقه نشان می‌دهد که برخی رشته‌ها آرام آرام به سمت تعطیل شدن پیش می‌روند و البته چاره آن تغییر نوع سرفصل‌های درسی و برنامه‌هاست.

رئیس دانشگاه لرستان یادآور شد: باید به سمت دانشگاه‎های مهارت آفرین و رشته‌های مهارتی بین رشته‎ای پیش رویم تا فارغ‎التحصیل دانشگاه پس از فراغت از تحصیل با مهارتی که کسب کرده بتواند اشتغال ایجاد کند.

وی در ادامه با بیان اینکه بدون در نظر گرفتن هنرستان‌ها، در حال حاضر آموزش و پرورش با یک نگاه نظری و تئوریک دانش‎آموز را وارد سیستم دانشگاه می‎کند و این درحالیست که دانشگاه می‌خواهد به سمت دانشگاه نسل سوم پیش رود و این برای دانش‎آموزی که فاقد هرگونه مهارت است مشکل ساز خواهد بود.

عزیزی بیان کرد: سیاست‎های کلی ابلاغی در آموزش و پرورش و وزارت علوم باید در راستای مهارت آموزی به متقاضیان خود باشد تا دانش آموز پس از طی 12 سال تحصیل و یا دانشجوی فارغ‎‌التحصیل بتواند شغلی ایجاد کند.