ایجاد رشته‌های جدید و بین رشته‌ای نباید در حد شعار باشد

ایجاد رشته‌های جدید و بین رشته‌ای نباید در حد شعار باشد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی در واحدهای دانشگاهی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، علیرضا رهایی در اجلاس مشترک رؤسا، معاونان آموزشی و اداری و مالی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در واحد تبریز گفت: کاهش جمعیت دانشجو و دانش‌آموز کشور و به حد نصاب نرسیدن بسیاری از رشته محل‌ها چالش‌های کنونی دانشگاه است. تعدادی رشته محل وجود دارد که عضو هیأت علمی دارند، ولی دانشجو ندارند برخی رشته‌ها نیز دانشجو دارند، ولی هیأت علمی ندارند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت:کثرت دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی فضایی رقابتی ایجاد کرده که باید از این شرایط بهره برد، بنابراین ارتقای کیفیت واحدهای دانشگاهی یک ضرورت است.

وی تصریح کرد: انقباض در تمام زیر نظام‌ها در حال انجام است و باید فکر کرد که به چه سمتی باید برویم. نیاز است ساماندهی مجدد و بهینه سازی تشکیلات صورت بگیرد تا بتوانیم نظامی برای جلب داوطلب داشته باشیم؛ مدل‌هایی نیز در این زمینه ارائه شده است و اینکه چه تیپ الگویی‌هایی قابل پیاده سازی هستند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ایجاد رشته‌های جدید و مجموعه‌های بین رشته‌ای و مهارتی باید به صورتی شعاری نباشد، از سوی دیگر حذف رشته‌های مشابه و موازی از واحدهای مجاور اعمال شود؛ همچنین توسعه رشته‌ها بر اساس طرح آمایش آموزشی باشد؛ توسعه هدفمند واحدها و مراکز آموزشی و رشته‌های تحصیلی در مقاطع تحصیلی باید لحاظ شود.

وی با توجه به ایجاد جاذبه برای پذیرش دانشجو خاطرنشان کرد: باید بحث ارتقای کیفیت را تمام معنا مد نظر داشته باشیم و تدریجی و پیوسته در این مسیر قدم برداریم؛ شرط نخست وجود نظم در برنامه درسی و کیفیت آموزشی است و دانشجو باید به این احساس برسد که از نظر علمی در حال تغذیه شدن است.

رهایی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی، هر سه استان می‌توانند آموزش‌های بین‌المللی را تسهیل کنند و به جای اینکه ما دانشجو به آذربایجان بفرستیم، دانشجو را از کشورهای مجاور به تحصیل در واحدهای دانشگاهی خود ترغیب کنیم؛ با شناخت و تحلیل وضع موجود و تبیین وضعیت مطلوب بر اساس قابلیت‌های هر استان و منطقه و اسناد بالادستی همچنین ساماندهی وضعیت موجود بازمهندسی رشته‌ها و محل‌های موجود می‌توان تصمیمات مناسب اتخاذ کرد.

وی با ارائه اطلاعات مربوط به تحلیل اولیه وضعیت هر استان، تصریح کرد: با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته در همه رشته‌ محل‌های دانشگاه‌ها بر اساس معیارهای مختلف طبقه بندی و این اطلاعات با وضعیت کادر هیأت علمی در رشته محل استخراج و در اختیار استان‌ها قرار گرفت.

رهایی افزود: جلسات متنوعی با حضور رؤسای استان‌ها برای تبیین اقداماتی که باید انجام شود، برگزار شده و چند استان از جمله آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت برای آغاز اعمال تغییرات جدید انتخاب شد. ساماندهی اعضای هیأت علمی و ساعات حضور آنها، تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از فرم الف به ب در خصوص افرادی که حضور کافی ندارند در مرکز مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، این مقام مسئول افزود: افزایش ظرفیت پذیرش با توجه به ضریب افت واقعی و متناسب با وضعیت و پتانسیل هر استان در حال انجام است و سنجش را به سازمان سنجش واگذار کرده‌ایم اما پیشنهاد داده‌ایم که پذیرش بر عهده‌ ما باشد؛ سایت پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی را باز خواهیم گذاشت و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی انجام می‌شود نه بر اساس سرعت در ثبت نام که تا کنون چنین بوده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در پایانس اظهار کرد:‌ مجوز شهریه متغیر نیز کمک می‌کند که فضای رقابتی ایجاد کنیم و در برخی موارد فرصت‌ها را از دست ندهیم؛ در مجموع ۳۴ هزار و ۴۳۷ مربی، استادیار، دانشیار و استاد ساماندهی شده‌اند؛ در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار و ۸۸۶ رشته در تمام استان‌ها در حال اجرا است و رشته‌ها با وضعیت‌های مطلوب و نیمه مطلوب و فاقد داوطلب دسته بندی شده‌اند که باید برای برنامه‌ریزی‌های آتی مبنا قرار بگیرند. اگر به سمت بازمهندسی رشته‌ها نرویم نخواهیم توانست اقدامات موثری را برای تغییرات مورد نظر در مجموعه اعمال کنیم.