انتصاب رییس، دبیر و اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد

انتصاب رییس، دبیر و اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد

دکتر علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، با صدور احکامی جداگانه، رئیس، دبیر و اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

به گزارش ایسنا،بر اساس این احکام دکتر فرهاد رهبر به عنوان رئیس و عضو و دکتر محمدمهدی طهرانچی به عنوان دبیر کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

در احکام صادرشده از سوی دکتر ولایتی، فاضل سنقری، دکتر بیژن رنجبر دکتر محمد ورهرام به عنوان نمایندگان رئیس هیات موسس و هیات امنا و اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

طی حکمی جداگانه، دکتر عبدالرسول پورعباس به عنوان نماینده رئیس دانشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی همچنین دکتر علی محمد نوریان را نیز به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم طیبی به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه و نماینده نهاد مقام معظم رهبری (مداظله العالی) در دانشگاه ها منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، علی ادیبی، دکتر مجید توسلی رکن آبادی و دکتر محسن نفر نیز از سوی دکتر علی اکبر ولایتی به عنوان نمایندگان منتخب هیات امنا و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.