امسال 150نفر تبعه خارجی مقیم خوزستان درکنکور پذیرفته شدند

امسال 150نفر تبعه خارجی مقیم خوزستان درکنکور پذیرفته شدند

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان گفت: در کنکور سراسری امسال 150 داوطلب تبعه خارجی در خوزستان قبول شدند که تا آخر مهر 109 نفر از این تعداد در دانشگاه ها ثبت نام کردند.