امتحانات این هفته دانشگاه آزاد کرمان لغو و به هفته آینده موکول میشود

امتحانات این هفته دانشگاه آزاد کرمان لغو و به هفته آینده موکول میشود

روابط عمومی دانشگاه آزاد کرمان اعلام کرد که تمامی امتحانات این هفته لغو و به هفته آینده موکول گردید.

 بنا به اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد کرمان، با توجه به وقوع زلزله اخیر در استان کرمان و با عنایت به اولویت اصلی دانشگاه مبنی بر حفظ سلامت دانشجویان ارجمند و رفع نگرانی خانواده های این عزیزان تمامی امتحانات این هفته لغو و به هفته آینده موکول شد.

ضمناً غیبت آن دسته از خواهران دانشجو که در خوابگاه های دانشجویی ساکن هستند، در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۱۱ و ۱۲ آذرماه مجاز است.