افزایش 100 درصدی سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه تهران

افزایش 100 درصدی سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران از افزایش صددرصدی اعزام دانشجویان دکتری این دانشگاه جهت انجام فرصت مطالعاتی خارج از کشور در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون 200 دانشجو برای فرصت مطالعاتی به خارج از کشور اعزام شدند و این آمار در 6 ماهه دوم امسال تا سقف 500 نفر افزایش می‌یابد.

دکتر حسین حسینی در گفت و گو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: خوشبختانه سهمیه خوبی برای اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به دانشجویان دکتری دانشگاه تهران در سال تحصیلی جاری اختصاص است، بطوریکه بر این اساس تعداد  400 نفر از دانشجویان این دانشگاه می‌توانند از فرصت مطالعاتی خارج از کشور استفاده کنند و این میزان تا 500 نفر نیز قابل افزایش است.

وی در ادامه تصریح کرد: تاکنون تعداد 200 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران با استفاده از فرصت مطالعاتی به خارج از کشور اعزام شده‌اند و مابقی سهمیه نیز تا پایان سال جاری اختصاص می‌یابد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص اعتبارات فرصت های مطالعاتی دانشجویان در خارج از کشور گفت: بخشی از این اعتبارات توسط دانشگاه تهران و بخشی نیز توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تامین می شود ضمن اینکه دانشگاه مقصد نیز پشتیبانی هایی را از این دانشجویان به عمل می آورد.

دکتر حسینی تاکید کرد: زمان فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری به خارج از کشور 6 ماه  است اما این مدت می تواند با تایید استاد راهنما افزایش یابد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای دانشجویان دکتری نیز خاطر نشان کرد: دانشجویان برای استفاده از این فرصت باید دوره سه سال تحصیل خود را اتمام کرده باشند یعنی آزمون جامع را بگذرانند. همچنین موضوع رساله خود را نیز مشخص کنند و از فرصت مطالعاتی برای تکمیل مراحل پژوهش خود استفاده کنند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در پایان خاطر نشان کرد: دانشجویان دانشگاه تهران برای فرصت مطالعاتی ترجیحا دانشگاه‌هایی را انتخاب کنند که دانشگاه تهران با این دانشگاه‌ها قرارداد و تعهداتی بین المللی دارد اما بطور کلی محدودیت در انتخاب دانشگاه مقصد وجود ندارد.