افزایش ۴۸تا۱۲درصدی نرخ‌خوابگاه‌ها

افزایش ۴۸تا۱۲درصدی نرخ‌خوابگاه‌ها

مقایسه اجاره‌بهای خوابگاه‌های علوم‌ پزشکی و وزارت بهداشت نشان می‌دهد که اجاره‌بهای خوابگاه‌های علوم پزشکی نسبت به وزارت علوم بسیار بالاست.

فاطیما فردوس: خوابگاه‌های دانشجویی همیشه محل اعتراض دانشجویان بوده است؛ از پذیرش بیش از ظرفیت اتاق‌ها گرفته تا ساعت ورود و خروج، کیفیت پایین غذاها، وضعیت اینترنت، وسایل سرمایشی و گرمایشی و در نهایت امکاناتی یکسان و با مشکلاتی فراوان که در هر وزارت‌خانه اجاره‌بهای متفاوتی دارد. مشکلاتی که بارها منجر به تجمع‌های اعتراضی دانشجویان شده و بدون توجه به نتیجه، قیمت اجاره خوابگاه‌ها افزایش پیدا کرده است و دانشجویان را ناچار به پرداخت.

به این صورت که هر سال اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی با تامین حداقل امکانات مورد نیاز دانشجویان و بعضا با مشکلاتی که هیچ‌گاه حل نمی‌شوند، افزایش پیدا می‌کند.

تا پیش از این تمرکز اصلی بر اجاره‌بهای خوابگاه‌های وزارت علوم بود و وضعیت خوابگاه‌های علوم ‌پزشکی در حاشیه بود. حال مقایسه اجاره‌بهای خوابگاه‌های علوم‌ پزشکی و وزارت بهداشت نشان می‌دهد که اجاره‌بهای خوابگاه‌های علوم پزشکی نسبت به وزارت علوم بسیار بالاست؛ در حالی که امکانات و مشکلات نیز یکسان است. طبق تعرفه هر دو وزارت‌خانه میزان اجاره‌بهای خوابگاه یک نفره در وزارت علوم 65 هزار تومان و در علوم پزشکی 200 هزار تومان است. این در حالی است که مقدار وامی که به دانشجویان به عنوان ودیعه مسکن تعلق می‌گیرد نیز بسیار ناچیز است و قطعا جوابگوی نیاز آنها نیست.

افزایش 48 درصدی اجاره‌بهای خوابگاه‌های علوم‌پزشکی

مقایسه اجاره‌بهای خوابگاه‌های علوم‌پزشکی در سال 95 و 96 نشان می‌دهد که نرخ اجاره‌بهای سال 96 نسبت به سال 95، 48 درصد افزایش پیدا کرده است. به این صورت که نرخ اتاق‌های یک نفره در سال 95، 62 هزار تومان بوده که در سال 96 به 200 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

در جدول زیر نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های علوم‌پزشکی را مشاهده کنید

نرخ اجارهبهای خوابگاههای علومپزشکی  

سال 96

سال 95

ردیف

ظرفیت

هزینه اتاق (مبلغ به تومان)

ظرفیت

هزینه اتاق (مبلغ به تومان)

1

یک نفره

200000

یک نفره

62000

2

دو نفره

150000

دو نفره

58000

3

سه نفره

120000

سه نفره

50000

4

چهار نفره

100000

چهار نفره

47000

5

پنج نفره

75000

پنج نفره

44000

6

شش نفره

60000

شش نفره

41000

7

هفت نفره

50000

هفت نفره

39000

8

هشت نفره

40000

هشت نفره

35000

9

نه نفره

30000

نه نفره

31000

میانگین: 92000

میانگین: 45000

 

افزایش 12 درصدی اجاره‌بهای خوابگاه‌های وزارت علوم طی سه سال

در همین میان مقایسه اجاره‌بهای خوابگاه‌های وزارت علوم در سال اخیر نشان می‌دهد که نرخ اجاره‌بهای سال 96 نسبت به سال 95 افزایشی نداشته و نسبت به سال 94 نیز تنها 12 درصد افزایش قیمت داشته است. به این صورت که نرخ اتاق‌های یک نفره در سال 94، 57 هزار تومان بوده که در سال 95 و 96 به 65 هزار تومان رسیده است؛ افزایشی معادل 14 درصد.

در جدول زیر نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های تحت نظر وزارت‌علوم را مشاهده کنید؛

نرخ اجارهبهای خوابگاههای وزارت علوم  

سال 96

سال 95

سال 94

ردیف

ظرفیت

هزینه ‌اتاق
(مبلغ‌به‌تومان)

ظرفیت

هزینه اتاق(مبلغ‌به‌تومان)

ظرفیت

هزینه اتاق(مبلغ‌به‌تومان)

1

و 2 نفره

65000

و 2 نفره

65000

و 2 نفره

57000

2

و 4 نفره

52000

و 4 نفره

52000

و 4 نفره

45000

3

و 6 نفره

46000

و 6 نفره

46000

و 6 نفره

40000

4

و 8 نفره

39000

و 8 نفره

39000

و 8 نفره

34000

5

نفرهوبیشتر

33000

نفرهوبیشتر

33000

نفرهوبیشتر

28000

میانگین: 47000

میانگین: 47000

میانگین: 41000

ودیعه وام مسکن برای دانشجویان تنها 7 میلیون تومان!

بحث دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود، مقدار وام‌هایی است که به دانشجویان برای مسکن تعلق می‌گیرد. بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، ودیعه مسکن عادی در شهر تهران 7 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در ۶ شهر ۶ میلیون تومان و سایر شهرها ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. همچنین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت مبالغ ودیعه مسکن تکمیلی را نیز اعلام کرده است. بر این اساس ودیعه مسکن تکمیلی در شهر تهران 10 میلیون تومان، در ۶ شهر 8 میلیون تومان و سایر شهرها 6 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد است. این میزان بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در شهر تهران 6 میلیون و 500 هزار تومان، در 6 شهر 5 میلیون تومان و سایر شهرها حدودا 4 میلیون تومان با همان کارمزد 4 درصد است.

این ارقام نشان می‌دهد که میزان ودیعه وامی که وزارت بهداشت به دانشجویان می‌دهد از وزارت علوم بیشتر است؛ این در حالی است که به نقل از مرکز آمار متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در سال 95، 22 هزار و 500 تومان با میانگین مساحت 77 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است و قطعا میزان وامی که به دانشجویان در این خصوص تعلق می‌گیرد جوابگوی نیاز آنها نیست.