افزایش استقبال دانش آموزان برای تحصیل در رشته های کاردانش

افزایش استقبال دانش آموزان برای تحصیل در رشته های کاردانش

مدیر کل دفتر کار دانش آموزش و پرورش مهارت آموزی را از تکالیف اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: امسال بیش از 44 هزار نفر بیشتر از سال گذشته در پایه دهم شاخه کار دانش ثبت نام کردند.