اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکورهای ارشد و دکتری پزشکی تا پایان هفته

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکورهای ارشد و دکتری پزشکی تا پایان هفته

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: نتایج پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت برای آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی و آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی تا پایان هفته اعلام می شود.