اعلام ظرفيتهاي جديد و تمديد مهلت مجدد انتخاب رشته در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1396

اعلام ظرفيتهاي جديد و تمديد مهلت مجدد انتخاب رشته در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1396

پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 96/08/30 و 96/09/11 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1396 مي‌رساند ضمن اعلام رشته‌محل‌هاي جديد، علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در اطلاعيه‌هاي فوق، به شرح جداول ذيل مقرر گرديد به منظور مساعدت براي انتخاب رشته در اين مرحله به داوطلبان اجازه داده شود تا پايان روز يكشنبه مورخ 96/09/19 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.

لذا كليه متقاضيان مي‌بايست براساس مندرجات اين اطلاعيه و همچنين اطلاعيه ذكر شده نسبت به انتخاب كدرشته محلهاي مورد علاقه منحصراً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً انتخاب رشته نموده‌اند نيز در صورت تمايل و با توجه به مندرجات اين اطلاعيه، مي‌توانند نسبت به ويرايش اولويت‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام نمايند.

همچنين متقاضيان ثبت‌نام در رشته‌هاي پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي كه قبلاً در آزمون سراسري سال 1396 ثبت‌نام ننموده‌اند، نيز تا زمان اعلام شده مي‌توانند با توجه به مندرجات دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته (كه از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دريافت مي‌باشد) نسبت به ثبت‌نام در اين مرحله اقدام نمايند.

رشته‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي مندرج در اطلاعيه مورخ 96/08/30 و 96/09/11

 

– گروه آزمایشی علوم تجربی:

دانشكده علوم پزشكي آبادان

نحوه پذيرش

دوره تحصيلي

كدرشته محل

عنوان رشته

ظرفيت پذيرش

جنس پذيرش

توضيحات

با آزمون

روزانه

11855

پزشكي

15

8

7

با آزمون

ظرفيت مازاد

11864

پزشكي

10

زن

مرد

دانشگاه رازي – كرمانشاه

با آزمون

روزانه

10256

دامپزشكي

10

زن

مرد

با آزمون

نوبت دوم

10262

دامپزشكي

2

زن

مزد