اعلام زمان ثبت نام وام ویژه دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

اعلام زمان ثبت نام وام ویژه دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشجویان دوره دکتری تخصصی روزانه متقاضی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان ۹۶ ، دانشگاه شهید چمران اهواز تا پایان دی ماه برای ثبت نام فرصت دارند.

به گزارش دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام کرد: دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری که در نیم سال اول ۹۷-۹۶ جهت وام یاد شده ثبت نام نکرده اند، می توانند حداکثر تا پایان دی ماه ۹۶ جهت ثبت نام وام ویژه دکتری (سه ماهه زمستان) به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه مراجعه کنند.

افرادی که در سه ماهه پاییز جهت این وام ثبت نام نکرده اند نیازی به ثبت درخواست جدید برای سه ماهه زمستان ندارند.