اعطای بورس تخصص به نخبگان حوزه پزشکی دانشگاه آزاد

اعطای بورس تخصص به نخبگان حوزه پزشکی دانشگاه آزاد

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد از اعطای بورس به افراد نخبه در رشته های تخصصی دانشگاه آزاد در حوزه علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محسن نفر در نشست استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برای حمایت از استعدادهای درخشان و نخبگان دانشگاه طرحی آماده شده که بر اساس آن دانشجویان نخبه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند طرح موظفی خود را در دانشگاه بگذرانند.

وی افزود: این طرح در حال بررسی است و در صورت تصویب کمک بزرگی به نخبگان دانشگاه خواهد بود.

نفر اعطای بورس به افراد نخبه در رشته های تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی را دومین برنامه دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی دانست و گفت: آئین نامه این طرح نیز آماده شده و امیدواریم در آینده نزدیک به تصویب برسد. بر این اساس افراد نخبه در رشته های تخصصی به شرط تعهد خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی بورس تحصیلی می شوند.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه باید الگوهایی که در دنیا در زمینه درمان با کیفیت وجود دارند را سرلوحه خود قرار دهیم، خاطرنشان کرد: این موضوع منجر به توسعه آموزش و تحقیق در حوزه پزشکی می شود.

وی با تاکید بر لزوم حمایت دانشگاه آزاد اسلامی از افراد نخبه و برگزیدگان المپیادهای علوم پزشکی، گفت: حوزه علوم پزشکی دانشگاه در این راستا برنامه های مهمی در دستور کار خود دارد.