اطلاعیه آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضائيه در سال 1396

اطلاعیه آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضائيه در سال 1396

بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون استخدام كاركنان اداری قوه قضاييه در سال 1396 ميرساند، كه ثبت نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org از روز شنبه مورخ 29/07/1396 آغاز و در روز شنبه مورخ 06/08/1396 پايان ميپذيرد. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز ثبت نام، نسبت به ثبتنام در آزمون فوق اقدام نمايند

برای اطلاعات بیشتر به سایت سنجش مراجعه کنید…