اطلاعيه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه درباره‌ محل رفع نقص كارت آزمون تصدي منصب قضاء در سال 1396

اطلاعيه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه درباره‌ محل رفع نقص كارت آزمون تصدي منصب قضاء در سال 1396

درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي  1 ،2  ،3 ،4 ، 8، 9 ، 10 ،11، 12 و 13  (شامل نام­خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، اولويت هاي انتخابي، علاوه بر سه اولويت تمايل به اولويت انتخابي توسط قوه قضائيه مي باشم ، عنوان رشته تحصيلي، تاريخ فارغ ­التحصيلي ، وضعيت تحصيلات تكميلي و معدل مقطع تحصيلي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 96/09/24منحصراً به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتي كه نسبت به بندهاي 5 و 6 و 7  (جنس ، دين و مذهب) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره 2) مراجعه نمايند.

2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي­باشد و يا چنانچه عكس روي كارت وي داراي اشكالاتي از جمله؛ فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي­باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از برگزاري آزمون مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد، بديهي است در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي مي‌گردد. ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است.

تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

نماينده سازمان سنجش در روزهاي چهارشنبه 22/9/96 و پنجشنبه 23/9/96 صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي­گردند، شهرستانهاي محل برگزاري آزمون به شرح جدول شماره 1 مي باشد كه آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون هر شهرستان درجدول شماره 2 مشخص گرديده است.

 نام شهرستان  و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون براساس  استان محل اقامت داوطلبان

استان شهرستان محل باجه رفع نقص آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص
محل برگزاري آزمون
آذربايجان شرقي      تبريز دانشگاه تبريز تبريز: بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، ساختمان مديريت امور آموزشي
آذربايجان غربي اروميه دانشگاه اروميه اروميه: خيابان شهيد بهشتي، پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه
اردبيل اردبيل دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل: انتهاي خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان سابق اداره كل امور آموزشي دانشگاه
 اصفهان اصفهان دانشگاه اصفهان اصفهان: ميدان آزادي، (دروازه شيراز)، بلوار دانشگاه، درب شمالي دانشگاه، جنب اداره كل آموزش، ستاد برگزاري آزمونهاي دانشگاه اصفهان
البرز كرج دانشگاه خوارزمي پرديس كرج كرج: حصارک ، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی پرديس كرج
بوشهر بوشهر   دانشگاه خليج فارس بوشهر: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر
تهران تهران دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران: خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، كوچه شاهرود، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
چهارمحال وبختياري شهركرد دانشگاه شهركرد شهركرد: بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد
خراسان رضوي مشهد دانشگاه فردوسي مشهد مشهد: بلوار وكيل آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، مديريت آموزشي دانشگاه
خوزستان اهواز دانشگاه شهيد چمران اهواز اهواز: بلوار گلستان، جنب پل پنجم، ورودي دانشگاه شهيد چمران اهواز
سيستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان: خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر، سازمان مركزي دانشگاه سيستان و بلوچستان، دفتر معاونت آموزشي
فارس      شيراز دانشگاه شيراز شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
قم قم دانشگاه قم قم: بلوار الغدير، بعدازشهرك قدس ، دانشگاه قم ، جنب سردرب دانشگاه
كرمان كرمان دانشكده فني شهيدچمران كرمان كرمان: خيابان شهيد مصطفي خميني(ره)، ابتداي اتوبان هفت باغ علوي، دانشكده فني شهيد چمران كرمان
كرمانشاه كرمانشاه دانشگاه رازي كرمانشاه كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي كرمانشاه، اداره كل امور آموزشي
كهگيلويه و بوير احمد ياسوج دانشگاه ياسوج ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو،دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي و تحصيلات تكميلي
گيلان رشت دانشگاه گيلان رشت: بلوارحافظ، خيابان ملت، روبروي شهر بازي، پرديس دانشگاه گيلان
گلستان گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گرگان: خيابان شهيد دكتر بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان
لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان خرم‌آباد: كيلومتر 5 جاده خرم‌آباد – تهران، دانشگاه لرستان، ساختمان آموزش كل
مازندران ساري دانشكده فني امام محمد باقر(ع) ساري: بلوار خزر، خيابان شهيد مطهري (طبرستان)، دانشكده فني امام محمد باقر (ع)
همدان همدان دانشگاه بوعلي سينا همدان همدان: شهرك مدرس، خيابان ابوطالب، ورودي خوابگاه فرزانگان، دانشكده علوم انساني
هرمزگان بندرعباس دانشگاه هرمزگان بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابي‌پور، مجتمع آموزشي و پژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها)